BESTYRELSE 2020-2021 - KULTURELT SAMRÅD FURESØ
GÅ TIL FORSIDE

ANNE SØRENSEN - Kasserer BIRGIT KJELDGAARD GITTE ÅKJÆR ILSE SCHØDT - Formand
kasserer # furesoekultur dk   formand # furesoekultur dk
       
PETER HELLEDIE STÆHR KEN CHRISTENSEN TUE BERTELSEN - Næstformand
    tue # furesoekultur dk